English text below.


Navnet Amfibius kommer af ordet amfibie, som betegner et væsen der kan bevæge sig både på land og i vand.

Amfibius blev oprindeligt startet i 2009, men har ligget i dvale et stykke tid. NU er det genoplivet!

Bagmanden er:

Thomas B. Egeskov Woidemann, der har en fortid som turistguide på Grønland og på Hardangerfjorden, Norge, pædagog, skolelærer, førstehjælpsinstruktør, friluftsmand, fjordformidler, etc. Er Instruktør 3 i IPP-systemet og har igennem årene lavet et hav af kajakkurser. Har en stor passion for kajakroning.


Thomas er guide på de fleste af turene og garant for at alt foregår i et tempo hvor alle kan være med og med fokus på en sikker og oplevelsesrig tur. 


Sikkerhed.

Jeres guide vil altid gøre sit yderste for at alle får en sikke tur på vandet. Der medbringes altid førstehjælp, telefon, VHF-radio, ekstra tøj og huer. Ved hver tur udfyldes en sikkerhesdinstruks, jvf. Søfartsstyrelsen. Guiden optaterer jævnligt førstehjælpskursus. For at lave en sikker tur, kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at ændre lidt på planen eller helt at aflyse.
The name Amfibius comes from the word amphibian -a creature that lives on land and in water.*

Amfibius was first started in 2009 and is now running again after a break for some years. 

Owner and main guide is Thomas B. Egeskov Woidemann who has a past of being a teacher, first aid instructor, guide in Greenland and Norway, outdoors man, etc. Instructor 3 in the IPP-system.

Is keen on making every tour a safe and enjoyable one in a pace where everyone feels good.


Safety.

Your guide will always go to a far extend to make your tour safe. We always bring first aid, mobile phone, VHF-radio, extra clothing. At every tour we make a safety instruction acording to the Danish Marine Authority. In order to make your tour safe it may be neccesary to to make changes or to cancel. 


*ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA:

Amphibian, (class Amphibia), any member of the group of vertebrate animals characterized by their ability to exploit both aquatic and terrestrial habitats. The name amphibian, derived from the Greek amphibios meaning “living a double life,” reflects this dual life strategy—though some species are permanent land dwellers, while other species have a completely aquatic mode of existence.


Amfibius 

v. Thomas B. Egeskov Woidemann

Munksøgård 69

4000 Roskilde

TLF: 0045-28564191

Mail: info@amfibius.dk


Konto: 1551-4205632137

Forsikring: Top Danmark

Om Amfibius